Helsinki Contemporary x Artek Helsinki - Eeva-Riitta Eerola

Helsinki Contemporary tuo Eeva-Riitta Eerolan teoskokonaisuuden Artek Helsinki -myymälään 2.–31.3.2021.

Turning-point-14
Eeva-Riitta Eerola: Turning point X, 2020 Kuva: Erno Enkenberg

Eeva-Riitta Eerolan taiteellisen työskentelyn keskiössä on maalauksen olemuksen, mahdollisuuksien ja elementtien tutkiminen. Eerolan ilmaisu on viime aikoina liikkunut yhä pelkistetympään suuntaan, taiteilija varioi vähäeleisissä teoksissaan rajattua määrää visuaalisia elementtejä, kuten muotoja, värejä ja tekstuureita, mikä mahdollistaa paitsi maalauksen, myös havainnon ja katsomiskokemuksen esiin nostamisen. Eerola välittää minimalistisen ilmaisunsa kautta suuren määrän informaatiota – pitkälle viety pelkistäminen kirkastaa teosten viestiä ja katsomisen kokemusta.

Artek Helsinki -myymälään maaliskuussa 2021 ripustettava teossarja jatkaa Eerolan edellisestä yksityisnäyttelystä tuttuja tutkimuksia. Uusissa teoksissa läsnä oleva ihmishahmo on nyt hajonnut yhä voimakkaammin, muuttunut yhä viitteellisemmäksi. Figuurin käsitteleminen on taiteilijalle haastavaa ja kiinnostavaa: pienikin vihje ihmisen läsnäoloon pyrkii lataamaan katsomiskokemuksen merkityksillä ja kerronnallisuudella. Figuuri näyttäytyy Eerolan työskentelyssä merkin kaltaisena elementtinä ja viittaa teoksen osana johonkin muuhun kuin tarinalliseen kerronnallisuuteen.

Nyt nähtävissä Turning point -sarjan maalauksissa Eerola on rajannut käytössään olevan työkalupakin yhä tiukemmin. Teoksissa varioivat muutamat elementit, joista taiteilijaa jo pitkään kiinnostanut paljas kangas on nyt noussut suurempaan rooliin. Raa’an pohjakankaan näkyvillä olo korostaa maalauksen rakennetta ja prosessia, rajaamalla olemattoman näkyväksi Eerola paljastaa välineensä materiaalisuuden. Maalaus on paitsi olemassa tilassa, toimii se myös portaalina jonnekin toisaalle, sillä on mahdollisuus puhkaista reikä arkitodellisuuteen. Eerolan minimalistisissa maalauksissa onkin aistittavissa yhtä aikaa jotain ikiaikaista ja kaukaa kumpuavaa sekä vahvasti ajassamme kiinni olevaa. Pelkistetyssä kokonaisuudessa muodostuu keskeiseksi rytminvaihdos teosten kesken.

Tutkimalla ja haastamalla katsojan havaintoa sekä tapoja jäsentää katsomaansa ja kokemaansa, totuttua käsiteavaruutta, Eerolan teokset tekevät näkyväksi minän suhdetta maailmaan. Teokset ikään kuin johdattavat katsojansa lempeästi tutkimaan omia tapojaan olla maailmassa ja suhteessa sen rakenteisiin. Empatian ja toisaalta lämminhenkisen, itselle armollisen huumorin kautta Eerola rakentaa katsomiskokemuksesta voimakkaan samastuttavan.

Turning-point-15
Eeva-Riitta Eerola: Turning point XV, 2020. Kuva: Erno Enkenberg

Yhteistyö Helsinki Contemporaryn kanssa

Ripustus on jatkoa Helsinki Contemporaryn Taide tilassa -konseptille, joka nostaa esiin nykytaiteen roolia ja merkitystä erilaisissa tiloissa, sekä taiteen ja tilan keskinäistä vuorovaikutusta. Gallerian ulkopuolella toteutettavat tapahtumat, ripustukset ja teoskokonaisuudet mahdollistavat uusia kohtaamisia.

Tervetuloa tutustumaan teoksiin Keskuskadulle. Pidetään huolta toisistamme: pyydämme käyttämään kasvosuojainta Artek Helsinki -myymälässä asioidessanne. Lisäksi käytettävissänne on käsidesiä heti sisääntulon yhteydessä. Halutessanne voitte ottaa meihin yhteyttä ja sopia yksityisestä käynnistä aukioloaikojen ulkopuolella.

Voit tutustua myymälässä esillä oleviin teoksiin myös virtuaalisesti ARTAP by Helsinki Contemporary -mobiilisovelluksella, jonka avulla taidetta voi sovittaa digitaalisesti kotona.

Lisää tietoa teoksista saa Artek Helsinki -myymälästä ja Helsinki Contemporarysta.Helsinki Contemporary x Artek Helsinki - Eeva-Riitta Eerola
2.–31.3.2021
Artek Helsinki
Keskuskatu 1 B, 00100 Helsinki
ma-la klo 10.00–18.00

Katso myös

Artek Helsinki
Keskuskatu 1 B
00100 Helsinki
puh. 010 617 3480
artekhelsinki@artek.fi
ma-la 10:00 – 18:00