Distributionsrätt

Alla designföremål på vår webbplats åtnjuter upphovsrättsligt skydd. Artek har av de parter som äger immaterialrättigheterna för tillverkning och distribution av föremålen världen över fått tillbörliga tillstånd gällande tillverkning och distribution.

Alla upphovsrätter och immateriella rättigheter, inklusive varumärken, patent och upphovsrätt, bevaras uttryckligen.

Artek Helsinki
Centralgatan 1 B
00100 Helsingfors, Finland
tel. +358 10 617 3480
artekhelsinki@artek.fi
må-lö 10:00 – 18:00