The Sushi Bar, Paleo Faliro, Athens Greece

Year: 2008

Architect: Dimitris Pavlou & Thasos Kosmas

 

Photos: Erieta Atali